Hollanda'nın tarım başarısının sırrı ! Nasıl dünyanın 2. büyük gıda ihracatçısı oldu ?

- Advertisement -

Hollanda, yenilikçi tarımsal teknoloji sayesinde dünyanın en büyük tarımsal ve gıda ürünleri ihracatçısı ülkelerinden başında geliyor. Hollanda tarım sektörü, doğaya ve çevreye saygılı, sağlıklı, güvenli gıdaları sürdürülebilir biçimde üretmeyi hedefliyor. Bunu başarıyorlar da... 
Tarım ihracatında dünya ikincisi konumunda bulunan Hollanda'nın 2016'da tarımsal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 85 milyar euroya çıktı. Hollanda İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Hollanda’nın tarım ve gıda ihracatı 2016 yılında rekor seviyeye ulaşarak 94 milyar euro oldu!
1. Kırsal kesimden kentlere göç eden insanlarla birlikte dünyadaki kentleşme oranı yükseldikçe, kentsel alanlarda yaşayan insanlara sürdürülebilir ve sağlıklı besin kaynakları sunmak da giderek zorlaşıyor.
Bu anlamda "gıda güvenliği" kavramına da daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Gıda güvenliği, ekonomik performans ve sosyal refah için de son derece önemli bir husus. 
Çünkü bu kavram, hayvanların sağlığı ve refahı, gıda, atık imhası ve mesken yeri gibi konuları da dikkate alan çözümlerin yanı sıra yönetişim, eğitim ve adil bir toplum gibi konularda da kafa yorulması gerektiği anlamına geliyor.
2. Bu açıdan Hollanda önemli bir örnek. Ülke, ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük tarımsal ürün ihracatçısı durumunda.
ABD ve İspanya ile birlikte dünyanın üç önde gelen sebze ve meyve üreticisinden biri. Avrupa'dan ihraç edilen sebzelerin dörtte birini yine Hollanda sağlamakta.
Hollanda'da tarım sektörü epey çeşitli: Bitkisel tarımın yanı sıra süt ve süt ürünleri, cam altı yetiştiriciliği, ağaç yetiştirme ve domuz yetiştiriciliği gibi geniş bir yelpazede tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.
3. Peki bu başarının ardındaki sır ne? Öncelikle şunu söylemeliyim: Hollanda "ilerici" bir ülke!
İlericilikle kast ettiğim şu: Hollanda sadece tarım sektöründe değil, genel anlamıyla rasyonel düşünen, bilimi ve teknolojiyi önemseyip inovatif ürün ve hizmetler geliştiren bir ülke.
Geleceğe odaklılar ve ileriye dönük aldıkları kararlarını ve hedeflerini programlı biçimde uyguluyorlar. Bu birinci ve en önemli etken.
4. Hollanda on yıllardır ve sürekli olarak, tarımsal üretim zincirlerinin yenilenmesine yatırım yaparak uluslararası rakiplerinin üzerinde liderliğini sürdürmeyi başardı.
Çiftçiler ve yetiştiriciler, tarımsal üretim zincirinin tam ve etkili bir ortağı konumundalar. Bu durum başarının en önemli sebeplerinden biri. 
Bu tarımsal üretim zincirinin birincil görevi, yenilikçi, sosyal olarak sorumlu ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak optimum fiyat / kalite performansıyla yiyecek, çiçek ve bitki üretmektir.
5. Hollanda, dünyanın tarım alanındaki en başarılı üniversitesi olan Wageningen Üniversite'sine ev sahipliği yapıyor.
Bu alandaki teknik bilgi ve becerinin (know-how) yüksekliği, sürdürülebilir ve verimli tarımın en önemli anahtarı.
6. Eğitim, araştırma ve nitelikli iş gücünün yüksekliği dolayısıyla dünyanın yeme-içme sektöründe önde gelen 40 şirketinden 12'sinin Ar-Ge merkezi Hollanda'da.
7. Hollanda, tarım-gıda ürünlerinin işlenmesi için makineler, robotik yumuşak meyve toplayıcıları, otomatik et ayırıcıları gibi yüksek düzeyde otomasyona sahip.
Hollanda bu teknolojileri sadece kullanmıyor; bunları üretiyor ve ihraç da ediyor. Ülkenin tarımsal ihracatının bir bölümü de tarım teknolojisine ait.
8. Hatta Hollanda sadece bunların üretimini ve satışını da gerçekleştirmiyor. Özellikle, "tarımsal işleme" konudaki bilgisini (know-how) de danışmanlık firmaları aracılığıyla satıyor.
Bilginin başlı başına meta olduğu bir çağdayız...
9. Bu, bitki esaslı ürünlerin yanı sıra hayvancılık, kanatlı hayvan eti ve yumurta ile peynir gibi hayvansal ürünler için de geçerli şüphesiz.
10. Tarımsal üretim deyince akla çiçek üretimi de gelmeli kuşkusuz. Hollanda, şu anda dünyanın en büyük çiçek üreticisi.
Hollanda'nın meşhur ettiği lalenin ana vatanının Türkiye olduğunu söylememe bilmem gerek var mı?...
11. Hollanda'nın coğrafyasının getirdiği avantaj ve dezavantajlar da mevcut.
Öncelikle ülke üç büyük nehir tarafından âdeta bölünmüş durumda. Bu açıdan Hollanda'nın epey "sulak" olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu durumun hayli verimli bir delta bölgesi oluşturduğunu da söylemeliyiz.
12. Fakat bununla beraber, Holllanda ciddi bir toprak sıkıntısı da yaşıyor. Ülkenin topraklarının %20'si denizin doldurulması ya da bataklıkların kurutulması yoluyla elde edilmiş durumda.
Nehir, kanal ve göller Hollanda'da 4000 kilometrekare alan kaplamakta. Hollanda bu küçük toprak parçasında 16,8 milyon nüfusuyla Avrupa'nın nüfus yoğunlugu en yüksek ülkesi konumunda. Tarım arazilerin darlığı sebebiyle de, yoğun bir tarımsal üretim gerçekleştiriliyor.
13. Ilıman iklimin de bir diğer olumlu etken olduğunu not düşmemiz gerekiyor.
14. Başarının ardında yatan en önemli sebeplerden biri de Hollanda'nın ticaret tecrübesi. Hollandalılar 16. yüzyıldan beri deniz ticaretinde dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri.
2016 yılı itibariyle dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Hollanda, Avrupa'nın ve dünyanın en önemli liman şehirlerinden biri olan Rotterdam'a ev sahipliği yapıyor.
Bu üretimi ve ticareti destekleyen güçlü bir altyapı, gelişmiş gıda işleme endüstrisi ve lojistik de Hollanda'da son derece yüksek bir seviyede. Yani, ortada "toplam" bir başarı söz konusu.
15. Tarımsal bilgi zenginliği, verimli topraklar, yoğun tarım, üretimin kalitesi ve ticaret uzmanlığı sayesinde Hollanda'nın tarım-gıda ürünleri tüm dünyaya ihraç ediliyor.
Bize de bu başarıyı alkışlamanın yanı sıra, ders çıkarmak düşüyor!...

Yeni Yorum Ekle

Advertisement