Türkiye'de tüm Mevduatlar ve Katılım Fonları sigorta kapsamında mıdır?

Advertisement

Türkiye'de tüm Mevduatlar ve Katılım Fonları sigorta kapsamında mıdır?
Türkiye'de tüm Mevduatlar ve Katılım Fonları sigorta kapsamında mıdır?,
Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;
  1. Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,
  2. Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların, 100 bin TL'ye (yüz bin TL) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.