Soğuk algınlığı ilaçları isimleri

- Advertisement -

Soğuk algınlığı ilaçları isimleri - ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI

Hazırlayan :
Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
28 Mart 2008 tarihinde bazı yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının küçük çocuklardaki güvenirlik ve etkinliğine ilişkin kamuoyunda endişe yaratan bazı haber yayınlanmıştır. Bu yazı ilgili kamuoyunu ve sağlık çalışanlarını aydınlatmak amacıyla haberin kaynak ve içyüzünü açıklamak üzere hazırlanmıştır.
İngiltere’de Pediatri İlaçları Uzman Danışma Grubu (Paediatric Medicines Expert Advisory Group) ve İnsan İlaçları Komisyonu (Commission on Human Medicines) son günlerde çocuklarda kullanılan öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının etkinlik ve güvenirliğini yeniden değerlendirmiştir (1, 2). Bu değerlendirme Amerika Birleşik Devletleri Besin ve İlaç Yönetimi (FDA)’nın bu grup ilaçların çocuklardaki güvenirliği hakkındaki son tavsiyesi üzerine yapılmıştır (3). FDA, 1 Ocak 2008 tarihinde yayınladığı basın açıklaması ile öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının 2 yaşın altındaki çocuklarda, nadiren de olsa ölüm, konvülziyonlar, kalp hızında artma ve bilinçte azalma gibi ciddi ters reaksiyonlara yol açabileceğini bildirmiştir. FDA yetkilileri, hastalığı tedavi etmeksizin sadece belirtilerini gideren bu ilaçların, 2 yaşın altındaki çocuklardaki güvenirlik ve etkinliğinin kanıtlanmadığını bildirmişlerdir.
Komisyon, İngiltere’deki verilerin ABD’de görülen kadar yüksek düzeyde olmadığını belirtmekle birlikte, Sarı Kart uyarı sistemi aracılığıyla 2 yaşından küçük çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının kullanımı ile ilişkili beş ölüm raporu (ilki 1981 yılında) bildirilmiştir (2). Ayrıca, komisyon bu grup ilaçların çocuklarda etkili olduğunu gösteren güçlü delillerin bulunmadığına dikkat çekmiştir. Komisyon raporunda, bu ilaçların hastalığın seyrini etkilemediği, en fazla semptomatik (belirtilere yönelik) iyileşme sağlayabilecekleri belirtilmiştir (2).
İngiltere’de halen reçetesiz olarak satılmakta olan bu ilaçların kullanım talimatlarında yaşa göre verilmesi gereken doz bilgileri bulunur ve bu ilaçlar eczacı danışmanlığında satılır. Ancak, ana babalar ve çocuk bakımından sorumlu olanların aynı etken maddeyi içeren farklı ilaç preparatlarının eş zamanlı kullanımına bağlı aşırı doz riskinin farkına varamayabilecekleri düşünülmektedir. İki yaşından küçük çocukların vücut ağırlıklarının düşük olması bu tip doz hatalarından kaynaklanabilecek ciddi ters etkilerin görülme riskini arttırır. Bu nedenle, İngiltere’de hem Pediatri İlaçları Uzman Danışma Grubu hem İnsan İlaçları Komisyonu, eldeki bulgulara dayanarak, bundan sonra öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının iki yaşından küçük çocuklara verilmesinin uygun olmadığına karar vermişlerdir. Ayrıca, İnsan ilaçları Komisyonu 2-6 yaş arası çocuklarda bu gruba giren ilaçların kullanım bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini bildirmiştir.
Doktor ve eczacılara öneriler:
· Ana babalar ve çocuğun bakımından sorumlu kimseler, çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarını iyileştirmek için sadece parasetamol veya ibuprofen içeren ilaç preparatları; basit öksürük ilaçları (örneğin, gliserin veya bal ve limon içerenler); buharlaşan pomat veya inhalasyonla uygulanan dekonjestanlar (bebeğin giysilerine tatbik edilenler) ve özellikle bebeklerde, serum fizyolojikli burun damlalarını kullanmak üzere teşvik edilmelidir.
Aşağıda sayılan etken maddeleri içeren reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
  • - Bromfeniramin, klorfeniramin ve difenhidramin (antihistaminikler)
  • - Dekstrometorfan ve folkodin (antitussifler)
  • - Guafenezin ve ipeka (ekspektoranlar)
  • - Fenilefrin, psödoefedrin, eferin, oksimetazolin ve ksilometazolin (dekonjestanlar)
2-6 yaş arası çocuklarda kullanılmasına izin verilen aktif maddeleri içeren ilaç preparatlarının kullanım talimatları aşağıda sayılan şu bilgileri içerecek şekilde güncellenecektir:
  • - Günlük maksimum(en yüksek) doz
  • - Birlikte diğer öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının kullanılmaması gerektiği hakkında uyarı notu
  • - Ana babalar ve çocuğun bakımından sorumlu bakıcılara, bu ilaçları çocuğa vermeden önce bir eczacı veya doktora danışmaları yönünde talimat
Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları iki yaşından büyük çocuklarda belirtilen doza dikkatle uyulmak ve bu doz aşılmamak kaydıyla güvenli kabul edilmektedir. Farklı ticari ada sahip ilaç preparatları aynı etkin madde(leri) içerebileceklerinden, ana babalar ve çocuğun bakımından sorumlu olanlar çocuğa eş zamanlı olarak birden fazla öksürük ve soğuk algınlığı ilacı vermemeleri konusunda bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır.
 
KAYNAKLAR
Sağlık Rehberi

Advertisement