Sigorta şirketinin başvurumu kabul etmeme hakkı var mıdır?

Advertisement

Sigorta şirketinin başvurumu kabul etmeme hakkı var mıdır?
Sigorta şirketi, sigorta teklif formunu (teklifname) form tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedebilir. Bu durumda, sigorta şirketi teklif formunun verilmesi sırasında yapılmış ödemeleri, kesinti yapmadan, faiziyle birlikte iade eder.