Blog

Blog Firmalar Listesi / Rehberi Yorumları - Adres - Telefon İletişim Bilgileri

.

Blogumuzda hayatınızı kolaylaştıracak ve ilginizi çekecek 1935 Bilgi Kaynağı Bulunmaktadır. Sizler de paylaşarak dostlarınızın faydalanmalarını sağlayabilirsiniz.

California Tüketici Gizlilik Yasası (CCPA) Nedir ? Google Metni

Google, Avrupa’daki Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun olarak zaten veri koruma şartları sunmaktadır. Ayrıca şu anda 1 Ocak 2020’de geçerli olan mevcut veri koruma koşullarını (CCPA’yı yansıtmak üzere revize edilmiş) tamamlayacak olan CCPA kapsamında hizmet sağlayıcı terimleri sunuyoruz. Çevrimiçi sözleşmelerimiz ve güncellenmiş platform sözleşmelerindeki müşterilerimiz için Veri koruma şartlarıyla mevcut sözleşmelerimize dahil edilebilir. Bu tür müşteriler için, servis sağlayıcısının şartlarını sözleşmenize eklemek için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

Ticaret Bakanlığı Yetkili Servisler sitesi

İnternet üzerinden satıcı firmaların logolarını kullanan yetkili diye başvurulan yetkisiz, sahte servislerle ilgili ticaret bakanlığı harekete geçti Bu konuda gelen tüketici şikayetlerini dikkate alan bakanlık, servis bilgi sistemi projesini hayata geçirecek. Böylece gerçek Beyaz Eşya / Klima Servisleri yetkili servislere tek bir kanaldan ulaşılabilecek.

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?,

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

  1. Teknenin cinsi
  2. Teknenin sigorta bedeli
  3. Teknenin yaşı ve tonajı
  4. Teminatın kapsamı
  5. Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı
, Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Nakliyat Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?, Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir. Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir.

Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?

Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?, Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sağlık Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?, Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sağlık Sig

Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?

Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?, Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sağlık Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Teminat dışı kalan haller nelerdir?, Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir, Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?, Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

İşçi çalıştığı yerde meslek hastalığına yakalanırsa, İşveren Sorumluluk Sigortasından faydalanabilir mi?

İşçi çalıştığı yerde meslek hastalığına yakalanırsa, İşveren Sorumluluk Sigortasından faydalanabilir mi?, Meslek hastalığı teminat dışında kalan haller içerisinde yer almaktadır, istenirse ek teminatla poliçeye dahil edilebilmektedir., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında üçüncü şahıs sayılmayanlar kimlerdir?

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında üçüncü şahıs sayılmayanlar kimlerdir?, Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü sahıs sayılmamaktadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?, Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Asansörün kapasitesinin üzerinde kullanılması sonucu oluşan hasarlar karşılanır mı?

Asansörün kapasitesinin üzerinde kullanılması sonucu oluşan hasarlar karşılanır mı?, Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırır?

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırır?, Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, doldurtturan, nakleden, doğrudan doğruya veya yetkili bayileri kanalıyla tüketiciye satan ve bu faaliyetlerinden dolayı ruhsat almak zorunda olan LPG şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Tüpgaz bayiinde gerçekleşen patlama sonucu, komşu binada meydana gelen hasarı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası karşılar mı?

Tüpgaz bayiinde gerçekleşen patlama sonucu, komşu binada meydana gelen hasarı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası karşılar mı?, Likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar bu sigortadan karşılanacaktır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorunlu mudur?

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorunlu mudur?, Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ait primler nasıl belirlenmektedir?

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ait primler nasıl belirlenmektedir?, Hazine Müsteşarlığı bu sigorta ile ilgili limitlerin yer aldığı bir Tarife ve Talimat yayımlamaktadır, Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Sorumluluk Sigortaları, Sigorta Terimler Sözlüğü

Tüpgaz ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası arasındaki farklar nelerdir?

Tüpgaz ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası arasındaki farklar nelerdir?, Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası Nedir?, Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar.

Trafik Sigortası Kapsamında Tedavi Giderleri Karşılanıyor mu?

Trafik Sigortası Kapsamında Tedavi Giderleri Karşılanıyor mu?, Kamuoyunda Torba Yasası/Kanunu olarak bilinen ve ilgili Kanunun 2011 yılının Şubat ayında yürürlüğe girmesiyle trafik kazalarında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üstlenmiş ve sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?

Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?, Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmama kaydıyla serbestçe tespit edilmektedir. Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır.

Trafik sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?

Trafik sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?, Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksek?

Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksek?, Her sigorta şirketi tarafından primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Trafik Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?, Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Trafik Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir., Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Trafik Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?, Evet, etkiler. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için kendi tarifelerini oluşturmaktadır. Bu tarifeye esas teşkil eden unsurlardan biride aracın kayıtlı olduğu il’dir. , Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Trafik Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?, Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.

Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?

Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?, Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder, Sigorta konusunda aradıklarınızı rahatça bulacağınız Sigorta Terimleri Sözlüğümüz için Lütfen Tıklayın, Trafik Sigortası, Sigorta Terimler Sözlüğü

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?, Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar.

Sayfalar